Cistella de la compra (0)
Total: 0,00
IVA inclòs
Anar a la cistella
Inici  |  Notícies  |  Ascensors en comunitats de propietaris

Notícies

Ascensors en comunitats de propietaris

Ascensors en comunitats de propietaris

05.06.2019

Instal·lació d'un ascensor en una comunitat de propietaris

La Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal (LPH), estableix en el seu article 10.1.b que no es necessitarà acord de la junta de propietaris per a realitzar “les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instàncies dels propietaris en l'habitatge dels quals o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, a fi d'assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior, sempre que l'import repercutit anualment d'aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d'aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les citades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit”.

Respecte a la repercussió de les despeses, l'art. 9.1.e del mateix cos legal determina l'obligació dels propietaris de contribuir conformement a la seva quota de participació a les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització.

És a dir, cada propietari haurà de pagar en funció de la seva quota de participació en la comunitat, que en aquest cas seria la mateixa per a tots, per la qual cosa independentment de l'altura de cada pis, les despeses serien els mateixos, tal com estableix la llei.

No obstant això, sí que seria possible acordar una forma diferent de contribuir a les despeses derivades de l'ascensor, sempre que això fos aprovat per unanimitat per la junta de propietaris.

En conclusió, si tots els propietaris contribueixen d'igual forma a les despeses de la comunitat, també hauran de pagar en la mateixa proporció els que es derivin de la instal·lació d'un ascensor, independentment de l'habitatge en la qual resideixin, tret que per unanimitat de tots els propietaris s'acordi abonar-los d'una manera diferent.

Opinions dels usuaris

Hi han 0 comentaris disponibles.

Carregant...
x
X